• Gün
 • Saat
 • Dakika
 • Saniye
Kayıt Konaklama Bilimsel Program Bildiri Gönderimi
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Konu Başlıkları :

Minimal invaziv HPB cerrahisi
Karaciğer cerrahisi
Deneysel karaciğer cerrahisi
Karaciğer nakli, 3D bio-printing
Karaciğer travması
Karaciğer tümörleri
Karaciğer metastazları
Karaciğerin paraziter ve non-paraziter kistleri
Pankreas kanseri
Pankreas kistleri
Pankreatit
Pankreas travması
Pankreas cerrahisi
Safra yolu ve safra kesesi hastalıkları
Safra yolu yaralanmaları
Karaciğer safra yolları ve pankreas ile ilgili enfeksiyonlar
Sepsis
Yoğun bakım tedavileri
Onklojik araştımalar ve onkolojik ajanlar
Moleküler çalışmalar
Deneysel çalışmalar
Eğitimsel çalışmalar
Yapay zeka çalışmaları
Sanal tıp uygulamalarına ait araştırmalar
Beslenme ve ERAS protokolleri
Çocuk HPB cerrahisi
Portal hipertansiyon
Pediatrik transplantasyon

Bildiri Ödülleri :

Sözlü Bildiri Ödülü

 • Sözlü Bildiri 1. Ödülü
 • Sözlü Bildiri 2. Ödülü
 • Sözlü Bildiri 3. Ödülü

Video Bildiri Ödülü

 • Video Bildiri 1. Ödülü
 • Video Bildiri 2. Ödülü
 • Video Bildiri 3. Ödülü

Poster Bildiri Ödülü

 • Poster Bildiri 1. Ödülü
 • Poster Bildiri 2. Ödülü
 • Poster Bildiri 3. Ödülü


Bildiri Yazım Kuralları :

Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir.

  Bildiri Özet Kuralları
 • Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • Bildiri sunum şekli Poster sunum olacaktır; (Sözel sunum olarak kabul edilenler ayrıca bildirilecek olur, Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.)
 • Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir.
 • Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 2 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 9 Temmuz 2021’dir.
  Video Gönderimi
 • Videolar en az 4, en fazla 6 dakika uzunluğunda; mp4, MPEG, AVI veya MOV video türlerinden birinde; 16:9 ekran formatında ve HD 1280×720 (720p) veya Full HD1920×1080 (1080p) çözünürlüğünde olmalıdır.
 • Video bildirilerinin özetleri bildiri gönderim sistemi üzerinden Video Sunum seçeneği üzerinden yüklenmelidir.
 • Videoların seslendirilmiş olup olmaması bildiri sahibine bağlıdır. Seslendirilmiş olarak gönderilen videolar için gerekli ses altyapısı bildiri oturumu salonlarında bulunacaktır.

Geri Bildirim :

Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.