Kayıt Konaklama Bilimsel Program Bildiri Gönderimi
BİLİMSEL PROGRAM

13.30-15.00 Atölye Çalışması 1
Minimal İnvaziv HPB
Oturum Başkanı : Muharem Battal
Minimal İnvaziv Karaciğer Cerrahisinde Temel İlkeler - Aydın Alper
Sol Hepatektomi ve Sol Lateral Seksiyonektomi - Ahmet Doğrul
Sağ Hepatektomi - Ercan Korkut
Posterior - Süperior Segment Rezeksiyonları - M. Fatih Can
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.45 Atölye Çalışması 1
Minimal İnvaziv HPB
Oturum Başkanı : Muharrem Battal
Laparoskopik Distal Pakreatektomi - Oğuzhan Karatepe
Laparoskopik Pankreatoduodenektomi - Mustafa Kerem
Robotik Pankreas cerrahisi - Erol Pişkin
13.30-15.00 Atölye Çalışması 2
Kadavra Organ Perfüzyonu ve Çıkarımı
Oturum Başkanı : Acar Tüzüner
Temel İlkeler - Nurhak Aksungur
Perfüzyon Solüsyonları - Oğuzhan Özşay
Karaciğer Çıkarımının İlkeleri - Ziya Dündar
Pankreas Çıkarımının İlkeleri - Acar Tüzüner
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.45 Atölye Çalışması 2
Kadavra Organ Perfüzyonu ve Çıkarımı
Oturum Başkanı : Acar Tüzüner
Hipotermik Karaciğer Perfüzyonu - Acar Tüzüner
Normotermik Karaciğer Perfüzyonu - Abdullah Kısaoğlu
13.30-15.00 Atölye Çalışması 3
HPB Radyolojisi
Oturum Başkanı : Ender Dulundu
Karaciğerin İntraoperatif Ultrasonografi Anatomisi : Tarkan Ünek
İntraoperatif Ultrasonografi : Guido Torzilli
Laparoskopik Ultrasonografinin HPB Cerrahisinde Kullanım Alanları : Ender Dulundu
İntraoperatif Ultrasonagrafi - Örneklerle Tartışma : Ender Dulundu , Guido Torzilli
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.45 Atölye Çalışması 3
HPB Radyolojisi
Oturum Başkanı : Ender Dulundu
Karaciğer Volüm Programları: Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar : Nevra Elmas
Hepato - Pankreato - Biliyer MRG : Mehmet Ertürk
13.30-14.45 Atölye Çalışması 4
Hepatopankreato Biliyer Cerrahi’de Kanama ve Sızıntı Komplikasyonlarının Yönetimi
HPB Cerrahide Gelişen Komplikasyonların Yönetimi : Süleyman Çetinkünar
Karaciğer ve Pankreas Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi (Vaka Paylaşımı) : Güralp Onur Ceyhan
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.45 Atölye Çalışması 4
Hepatopankreato Biliyer Cerrahi’de Kanama ve Sızıntı Komplikasyonlarının Yönetimi
Wetlab Başkanları :
Güralp Onur Ceyhan
Süleyman Çetinkünar
Canlı Uygulamalı Wetlab
07.30-08.30 Video Bildiri Oturumu
  V-001 - Bilier Stent Migrasyonu sonrası Duodenum Perforasyonuna Endoskopik Yaklaşım - Burak Atar, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
  V-002 - "Önce Arka Yüz", Laparoskopik Kolesistektomide Daha Güvenli Bir Diseksiyon Tekniği - Tufan Egeli, Ci̇han Ağalar, Mücahi̇t Ünal, Tarkan Ünek
  V-003 - Robot Yardımlı Laparoskopik Pankreatoduodenektomi - Murat Gönenç, İnci Şahin, Afag Agayeva
  V-004 - Robot Yardımlı Laparoskopik Karaciğer Hemanjiyomu Rezeksiyonu - Murat Gönenç, İnci Şahin, Afag Agayeva
  V-005 - Robot Yardımlı Laparoskopik Safra Kanalı Kisti Eksizyonu - Murat Gönenç, İnci Şahin
09.00-09.30 Açılış
09.30-11.45 HBP Eğitimi Çalıştayı (Ali Uras Oturumu)
Oturum Başkanı : İlgin Özden

Tartışmacılar ve Serbest Kürsü
Osman Abbasoğlu
Nurhak Aksungur
Ahmet Balık
Ahmet Çoker
Seher Demirer
Mutlu Doğanay
Şükrü Emre
Alpen Gümüşoğlu
Volkan İnce
Ekrem Kaya
Meltem Koloğlu
Tayfun Şahiner
Sezai Yılmaz
Söz almak İsteyen Üyeler:

11.45-12.45 Öğle Yemeği
12.45-13.15 Konferans 1
Oturum Başkanı : Mustafa Kerem
Türkiye Pankreas Kanseri Verileri ve Veritabanı Analizi : Ahmet Çoker
13.15-14.45 Pankreas Cerrahisi Oturumu 1
Oturum Başkanları : Mustafa Kerem , Ahmet Çoker
Pankreas Kanserinde Erken Tanı - Zorluklar, Yeni Yöntemler : Oliver Strobel
Sınırda Rezektabl Pankreas Kanserinde Öncelikli Cerrahi : Güralp Onur Ceyhan
Sınırda Rezektabl Pankreas Kanserinde Neo-Adjuvan KT : Tülay Kuş
Oligometastatik Periampuller Tümörlerde Cerrahi Tedavi : Jörg Kleeff
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.25 Pankreas Cerrahisi Oturumu 2
Oturum Başkanları : Osman Abbasoğlu, Kaya Sarıbeyoğlu
Lokal İleri Pankreas Kanserinde Ablatif Yöntemler : Okan Akhan
Kronik Pankreatitte Cerrahi Tedavi : Ekin Demir
Pankreas Cerrahisinde Tecrübe, Teknik ve Başarı İlişkisi : Kaya Sarıbeyoğlu
Minimal İnvaziv PD - Anlatılmaz Yaşanır : Ekin Demir
Pankreas Cerrahisi Sonrası Komplikasyon Yönetimi : Kemal Dolay
16.25-16.45

Uydu Sempozyumu: HPB Cerrahisinde Ultrasonik Enerji Kullanımı ve Kanama Kontrolü
Mehmet Fatih Can

16.45-18.15 Pankreatektomi Video Panel
Oturum Başkanları : Mehmet Çağlıkülekçi, Kürşat Dikmen
Önce Arter Yaklaşımı : Birol Bostancı
RAMPS-Kimura-Warshaw : Acar Tüzüner
Atipik Pankreas Rezeksiyonları : Mert Erkan
Vasküler Rezeksiyonla Pankreatektomi : Mustafa Kerem
Pankreas Başı Kanserinde Triangle Lenf Nodu Diseksiyonu : Yiğit Mehmet Özgün
07.30-08.30 Sözel Bildiri Oturumu
  S-001 - Niemann-Pick Hastalığı Tip B İçin Karaciğer Nakli - Eryigit Eren
  S-002 - Uygulanan Diyet Programı Sonrası Hepatosteatozu Ortadan Kalkmış Karaciğer Donör Adaylarına Yapılan Donör Hepatektomilerimizin Klinik Analizi: 10 Olgu Raporu -Ramazan Dönmez
  S-025 - Karaciğer Nakli Sonrası Portal Ven Trombozu(PVT) - Vahit Mutlu, Oğuzhan Özşay
  S-026 - Memorial Bahçelievler Hastanesi, Biliyer Atrezide Pediatik Karaciğer Nakli Deneyimi - Serdar Aslan, Şerafettin Yazar, Ahmet Kargı, Bünyamin Gürbulak, Ramazan Dönmez, Ayşe Selimoğlu, Çiğdem Arıkan, İbrahim Astarcıoğlu, Kamil Yalçın Polat
  S-027 - Memorial Bahçelievler Hastanesi, Pediatrik Karaciğer Nakli Deneyimi Genel Sonuçlarımız - Serdar Aslan, Ahmet Kargı, Şerafettin Yazar, Ramazan Dönmez, Bünyamin Gürbulak, Çiğdem Arıkan, Ayşe Selimoğlu, İbrahim Astarcıoğlu, Kamil Yalçın Polat
  S-028 - Memorial Bahçelievler Hastenesi, Kadaverik ve Canlı Vericili Karaciğer Re-Transplantasyon Olgu Sonuçlarımız - Kamil Yalçın Polat, Şerafettin Yazar, Serdar Aslan, Ahmet Kargı, Ramazan Dönmez, Murat Akyıldız, Hakan Demirdağ, İbrahim Astarcıoğlu
  S-029 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Anterior Sektör Venlerinin Drenajında Kullanılan e-PTFE Greftlerin İçi Boş Organlara Migrasyonu Olguları - Şerafettin Yazar, Serdar Aslan, Ahmet Kargı, Ramazan Dönmez, Hakan Demirdağ, İbrahim Astarcıoğlu, Kamil Yalçın Polat
09.00.-09.30 Açılış
09.30-11.45 HBP Eğitimi Çalıştayı (Ali Uras Oturumu)
Oturum Başkanı : İlgin Özden
 

Tartışmacılar ve Serbest Kürsü
Osman Abbasoğlu
Nurhak Aksungur
Ahmet Balık
Ahmet Çoker
Seher Demirer
Mutlu Doğanay
Şükrü Emre
Alpen Gümüşoğlu
Volkan İnce
Ekrem Kaya
Meltem Koloğlu
Tayfun Şahiner
Sezai Yılmaz
Söz almak İsteyen Üyeler:

11.45-12.45 Öğle Yemeği
12.45-13.15 Konferans 2
Oturum Başkanı : Kaan Karayalçın
ALPPS: Faydalı mı? - Zararlı mı? - Hauke Lang
13.15-14.45 Karaciğer Büyütme Teknikleri Oturumu
Oturum Başkanları : Cumhur Yeğen , Acar Tüzüner
Portal Ven Embolizasyonu-Bağlanması : Birkan Bozkurt
Parankim Koruyucu Hepatektomi : Guido Torzilli
Radyasyon Hepatektomi : Cüneyt Türkmen
Çift Ven Embolizasyonu : Özgür Kılıçkesmez
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.30 Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazları
Oturum Başkanları : Ahmet Tekin, Gürkan Öztürk
Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarının Yönetimi: Cerrahın Koordinator Rolü : Ajith Siriwerdana
Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında TARE-TAKE uygulamaları : Mustafa Parıldar
Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Lokal Ablatif Tedaviler : Devrim Akıncı
Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Stereotaktik Radyoterapi : Esra Kaytan Sağlam
16.30-16.45 Kahve Arası
16.45-18.15 Hepatektomi Video Panel
Oturum Başkanları : Cem İbiş, Ahmet Doğrul
Türkiye'de Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Verileri : M. Fatih Can
Laparoskopik Donör Hepatektomi : Aydın Alper
Laparoskopik Genişletilmiş Sağ Hepatektomi : M. Fatih Can
Vasküler Rezeksiyon ile Hepatektomi : Tarkan Ünek
Genişletilmiş Sol Hepatektomi : Hauke Lang
07.30-08.30 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Serpil Yüksel, Gülay Altun Uğraş
  S-067 - Karaciğer Nakli Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Nazlıcan Bağcı
  S-071 - Genel Cerrahi Hemşirelerinin Kliniklerde Uygulanan ERAS (Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme) Protokolü Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri - Sevgi Gür, Hamdiye Banu Katran, Nurgül Arpag, Seher Deniz Öztekin, Nuray Akyüz
  S-075 - Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarımızda ERAS Deneyimimiz - Fatma Türkoğlu, Murat Kalın, Özgül Düzgün, Ömer Faruk Özkan
  S-087 - Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Kontrollerinde Organ Nakli Koordinatörlüğümüzün Pandemi Sürecine Uyum Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi - Bilgehan Kahveci, Meryem Çetin
  S-091 - Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Bulantı Kusmayı Önlemede Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler - Zeliha Yöndem, Zahide Tunçbilek
09.00-09.30 Açılış
09.30-10.15 Konferans 1
Neriman Akyolcu
Hemşirelik Bakımına Yönelik Kalite Göstergeleri : Meryem Yavuz van Giersbergen
10.30-11.45 Panel 1
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS) Kullanımının Hasta Sonuçlarına Etkisi
Oturum Başkanları : Gürkan Öztürk, Rengin Acaroğlu
Karaciğer Cerrahisinde ERAS Uygulanan Hasta Sonuçları : Zühal Yetiş Demir
Pankreas Cerrahisinde ERAS Uygulanan Hasta Sonuçları : Aysel Gürkan
Safra Yolları Cerrahisinde ERAS Uygulanan Hasta Sonuçları : Hülya Bulut
ERAS Uygulamalarının Hasta Bakımına Etkisi : Filiz Öğce Aktaş
11.45-12.45 Öğle Yemeği
12.45-13.15 Konferans 2
Meryem Yavuz van Giersbergen
Karaciğer Naklinde Etik Sorunlar : Rengin Acaroğlu
13.15-14-45 Panel 2
Karaciğer Nakli Yapılan Hastanın Bakımında Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları : Fatma Eti Aslan, Deniz Öztekin
Alıcının Hazırlığında Güncel Yaklaşımlar Beste Tekin
Vericinin Hazırlığında Güncel Yaklaşımlar : Mehtap Alişan Süle
Nakil Sonrası Hasta Bakımında Güncel Yaklaşımlar : Ahmet Karaman
Taburculuk Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar : Ayfer Özbaş
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.30 Panel 3
Hepato Pankreato Bilier Kanserlerde Yaşam Kalitesi
Oturum Başkanları : Ayfer Özbaş , İkbal Çavdar
Karaciğer Kanserlerinde Yaşam Kalitesi : Tuluha Ayoğlu
Pankreas Kanserlerinde Yaşam Kalitesi : Deniz Öztekin
Safra Yolları Kanserlerinde Yaşam Kalitesi : Gülay Altun Uğraş
16.30-17.30 Panel 4
Hepato Pankreato Bilier Kanserlerde Semptom Yönetimi
Oturum Başkanları : Ümmü Yıldız Fındık, Hülya Bulut
Ağrı : Fatma Eti Aslan
Sarılık ve Kaşıntı : Tuluha Ayoğlu
Gastrointestinal Semptomlar : Fatma Vural
07.30-08.30 Sözlü Bildiri Salonu - 1
  S-008 - Kötü Huylu Tümör Dışlanamadığı İçin Ameliyat Edilen Hemanjiomlarla Kendiliğinden Küçülen Hemanjiomların Radyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması - Oğuzhan Aydın, Bülent Acunaş, Arzu Poyanlı, Kürşat Rahmi Serin, Cem İbiş, İlgin Özden
  S-012 - Sıçanlarda %70 Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonunun Homeostazisinde Endokan’ın Regülasyonu - Sinan Efe Yazıcı, Mustafa Emre Gedik, Can Berk Leblebici, Kemal Kösemehmetoğlu, Gürcan Günaydın, Ahmet Bülent Doğrul
  S-020 - Hepatoselüler Karsinomlarda β-Katenin ve DRP-1 Ekspresyonunun Önemi - Sevilay Özmen, Elif Demirci, Rabia Demirtaş, Onur Ceylan, Kezban Esin, Salih Kara, Nurhak Aksungur, Necip Altuntaş
  S-021 -Rezektabl Hepatosellüler Karsinomada Preoperatif γ- Glutamyltranspeptidase Düzeyinin Prediktif Önemi: Retrospektif Kohort Çalışma - Oğuzhan Özşay
  S-039 - Karaciğer anjiomiyolipomu: Az bilinen, Davranışı Belirsiz Bir Tümör. Tek Merkez Deneyimimiz - Recep Erçin Sönmez, Mehmet Günay, Elchin Alizadeh, Melek Büyük, Kürşat Rahmi Serin, Feza Ekiz, Abdil Cem İbiş, Yaman Tekant, İlgin Özden
  S-040 - Rekonstrüksiyonsuz Hepatik Arter Anevrizma Eksizyonu: 4 Vaka Sunumu - Recep Erçin Sönmez, Yağmur Eltemur, Hilal Erdönmez, Melek Büyük, Kürşat Rahmi Serin, Feza Ekiz, Abdil Cem İbiş, Yaman Tekant, İlgin Özden
  S-041 - Karaciğer Nakline Hazırlık İçin Benchmarking: Çam&Sakura Hastanesi'nde Perihiler Kolanjiokarsinom Cerrahisi Modelindeki Çalışmalarımız - İlgin Özden, Muharrem Battal, Özgür Bostancı, Erdem Kınacı, Melih Akın, Birkan Bozkurt, İlyas Kudaş, İlhan Ocak, Mustafa Çolak, Funda Gümüş Özcan, Taner Abdullah, Alp Enişte, Ceren Gökduman, Alper Gümüş, Onur Özalp, Şule Poturoğlu, Yağmur Kaptan, İlyas Çetin, Dilan Naki Tekin, Selda Kömeç, Kamuran Şanlı, Hande Yardımcı, Özgür Kılıçkesmez, Mustafa Fatih Arslan, Güldem Turan, Vildan Kesgin, Mehmet Emin Kalkan
07.30-08.30 Sözlü Bildiri Salonu - 2
  S-017 - Yağlı Karaciğer Modelinde Soğuk işleminin AMPK Yolağı Üzerine Etkileri - Mustafa Oruç, Emre Gedik, Elif Uğur, Elvin İsazada, Meral Buğdaycı Üner, Reyhan Nergiz Ünal, Gürcan Günaydın, Ahmet Bülent Doğrul
  S-042 - Ankara Üniversitesi Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Uygulama Verileri - Kadir Yağız Türker, Kıvanç Kılınç, Deniz Kütük, Elvan Onur Kırımker, Şiyar Ersöz, Mehmet Ali Koç, Acar Tüzüner
  S-044 - Hepatoblastomda Rezeksiyonun Sınırlarını Zorlamak: Portal Ven Bağlaması ile Kalan Karaciğeri Büyütmek ve Canlı Vericiden Transplantasyon Destekli Rezeksiyon - Melih Akın, Erdem Kınacı, Ali Ayçiçek, Bahar Genç, Banu Yılmaz Özgüven, İlgin Özden
  S-048 - Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Kavite Enfeksiyonu: Hastaların Cerrahi Yönetimi Ve Uzun Dönem Sonuçları - Ercan Korkut, Nurhak Aksungur, Necip Altundaş, Salih Kara, Gürkan Öztürk
  S-053 - Canlı Vericili Karaciğer Nakli: Donör Komplikasyonları {Clavien-Dindo} Sınıflaması - Necip Altundaş, Ercan Korkut, Nurhak Aksungur, Ferdi Cambaztepe, Muhammed Yıldırım, Gürkan Öztürk
  S-055 - Pankreas Kanserinde Cerrahi Sonuçları Öngörmede Lenfosit-C-reaktif Protein Oranı Önemli Mi? - Semra Demirli Atici, Hüseyin Bayhan, Korhan Tuncer, Gizem Kilinc, İsmail Sert
  S-057 - Donör Hepatektomiyi Takiben Oluşabilecek Safra Yolu Komplikasyonlarını Önleyebilecek Bir Yöntem: Transcystik Biliyer Drenaj - Fatih Ozdemir, Sertaç Usta, Veysel Ersan, Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Felat Çiftçi, Sezai Yılmaz
  S-058 - Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Perioperatif n-asetilsistein Tedavisinin Etkileri - Mustafa Gök, Tarık Abdusela Artış
  S-059 - Splenik Arter Embolizasyonunun Köprüleme ve Birincil Tedavi Amacıyla Kullanımı - Muharrem Battal, Erdem Kınacı, Özgür Bostancı, Özgür Kılıçkesmez, İlyas Kudaş, İlgin Özden
07.30-08-30 Video Bildiri Oturumu
  V-006 - Laparaskopik olarak KC Segment 5-6(10cm) ve KC Segment 4B (3cm) Hepatik Adenom İçin klemple Ezme Tekniği ile Rezeksiyon - Türkmen Bahadır Arikan, Ömer Cenk Cücük
  V-007 - Nekrotizan Pankreatit Hastasında Video Yardımlı Retroperitoneal Debridman Deneyimi - Türkmen Bahadır Arikan, Mahmut Onur Kültürlüoğlu
  V-008 - Pankreatik Dev Seröz Kistadenom Nedeniyle Yapılan Near Total Pankreatektomi + Splenektomi - Olgu Sunumu - Ayşegül Bahar Özocak, Ali Emre Atıcı, Gülşah Filiz Karpuz, Şevket Cumhur Yeğen
  V-009 - HCC Tedavisinde Köprüleme Yönteminde Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu: Video Olgu Sunumu - Salih Kara, Nurhak Aksungur, Ercan Korkut, Necip Altundaş, Gürkan Öztürk
08.30-10.00 Selim Karaciğer Lezyonları - Nasıl Yönetmeliyim?
Oturum Başkanları : Muharrem Battal, Gültekin Hoş
  Karaciğer Hemanjiomu : Gökhan Tolga Adaş
  Basit Karaciğer Kistleri - Polikistik Karaciğer Hastalığı : Tolga Canbak
  FNH'da Yaklaşım : Kürşat Serin
  Karaciğer Adenomları : Cem İbiş
  IPMN-B : Ömer Vedat Ünalp
10.00-10.20 Kahve Arası
10.20-11.00 Konferans 3
Oturum Başkanı : Ahmet Çoker
Karaciğerin Nöroendokrin Tümörlerinde Teranöstik Yaklaşım : Yasemin Sanlı
11.00-12.30 Ekinokokkal Kist Olgu Oturumu
Oturum Başkanları : İsmail Demiryılmaz, Özgür Bostancı
Tartışmacılar
Abdullah Özgönül
Okan Akhan
M. Ali Uzun
Orkan Ergün
Kemal Dolay
12.30-13.15 Öğle Yemeği
13.15-14.45 Kolesistektomi Oturumu
Oturum Başkanları : Koray Karabulut , Gökhan Tolga Adaş
  Asemptomatik Safra Kesesi Taşlarına Yaklaşım : Tolga Akçam
Zor Kolesistektomi : Erdem Kınacı
Akut Kolesistitte Kolesistektomi Zamanlaması : Sertaç Usta
Özel Durumlarda Kolesistektomi : Fatma Ümit Malya
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.30 Safra Yolu Yaralanmaları Olgu Oturumu
Oturum Başkanları : Cumhur Yeğen, Yaman Tekant
Türkiye Safra Yolu Yaralanması Verisi : Ahmet Balık

Tartışmacılar
Koray Karabulut
Kürşat Dikmen
Özgür Bostancı
Devrim Akıncı
Bülent Ödemiş

16.45-18.15 Akut Pankreatit Oturumu
Oturum Başkanları : İsmayil Yılmaz, Abdullah Kısaoğlu
Psödokistlere Yaklaşım : Sadık Kılıçturgay
WON: Ne Yapmalıyım? : Kaan Gök
AP'de ERCP Ne Zaman Yapılmalı? : Cemalletin Ertekin
AP'de Kolesistektomi Zamanlaması : İsmail Demiryılmaz
07.30-.08.30 Sözel Bildiri Oturumu
  S-030 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Hepatik Arter Trombozu Sonuçlarımız - Şerafettin Yazar, Serdar Aslan, Ahmet Kargı, Ramazan Dönmez, Hakan Demirdağ, İbrahim Astarcıoğlu, Kamil Yalçın Polat
  S-031 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Sistik Kanala Yapılan Safra Yolu Anastomozu Sonuçlarımız - Hüseyin Yönder, Mehmet Yılmaz
  S-032 - Canlı Vericili Re-Transplantasyon Olgusunda Kadaverik İliak Ven Grefti ile Portal Ven ve Otolog IMA Grefti ile Hepatik Arter Rekonstruksiyonu - Ahmet Kargı, Serdar Aslan, Şerafettin Yazar, Ramazan Dönmez, Bünyamin Gürbulak, Hakan Demirdağ, İbrahim Astarcıoğlu, Kamil Yalçın Polat
  S-038 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Donör Reddi Nedenleri - Necip Altundaş, Salih Kara, Nurhak Aksungur, Ercan Korkut, Ahmet Küçük, Gürkan Öztürk
  S-045 - Canlı Vericili Karaciğer Nakli Donör Hepatektomilerinin Erken Dönem Takip Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi - Ahmet Gürkan Uzun, Tufan Gümüş, Alper Uğuz, Murat Zeytunlu
  S-051 - Canlı Donör Karaciğer Naklinde Safra Yolu Rekonstrüksiyonunda Sistik Kanal Kullanımının Sonuçları - Selim Keçeoğlu, Hikmet Aktaş
  S-060 - Karaciğer Nakil Merkezleri için Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanan Klinik Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi - Gürkan Öztürk, Ercan Korkut, Ferhat Bozkurt, Hakan Eygü, Mete Yağanoğlu, Necip Altundaş, Nurhak Aksungur, Salih Kara, Sinan Kul, Zuhal Yetiş Demir, Emrah Şimşek, Mehmet Sinan Başar
08.30-10.00 Çocuk Cerrahisi Ortak Oturum
Oturum Başkanları : K. Yalçın Polat, Orkan Ergün
  Pediatrik Koledok Kistlerini Nasıl Yönetirim? : Akgün Oral
  Biliyer Atrezide Karaciğer Nakli Zamanlaması : Turan Kanmaz
  Hepatoblastoma Rezeksiyon? Karaciğer Nakli? : Meltem Bingöl Koloğlu
  Portal Hipertansiyon: Erişkin - Çocuk Yönetimi Farkları : Orkan Ergün
10.00-10.20 Kahve Arası
10.20-11.00 Konferans 4
Oturum Başkanı : Acar Tüzüner
Medikal Onkolog HPB Cerrahına İhtiyaç Duymalı Mı? : Erdem Göker, Hande Turna
11.00-12.30 Kolanjiokarsinom Oturumu
Oturum Başkanları : Salih Pekmezci, Ömer Vedat Ünalp
İntrahepatik Kolanjiokarsinomda Yeni Patolojik Sınıflama : Funda Barbet Yılmaz
Perihiler Kolanjiokarsinomda Tanı-Görüntüleme : Nevra Elmas
Perihiler Kolanjiokarsinomda Cerrahi Tedavi: Doğu ve Batı Yaklaşımları : İlgin Özden
12.30-13.15 Öğle Yemeği
13.15-14.45 HCC Oturumu -1
Oturum Başkanları : Murat Zeytunlu, Funda Yılmaz Barbet
Türkiye HCC verileri : Ekrem Kaya
HCC Gelişme Riski Taşıyan Hastaların Takip Algoritması : Ramazan İdilman
Yeni Radyolojik Yöntemler (Hepatosit-Spesifik Ajanla MRG ve Kontrastlı USG) : Afak Durur Karakaya
Perkütan Biyopsi Tedavi Seçiminde Bize Yol Gösterir mi? : Elif Demirci
Tanıda Yeni Yöntemler (Likit Biyopsi, Yeni Nesil Biyobelirteçler) : Müjdat Zeybel
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-16.30 HCC Oturumu -2
Oturum Başkanları : Sezai Yılmaz, Zeki Karasu
Hangi HCC’de Rezeksiyon Yapılmalıdır? : Ender Dulundu
Hangi Hastalarda Köprüleme-Evre Düşürme Yapılmalıdır? : Alper Uğuz
HCC'de TARE-TAKE- Perkütan Ablasyon : Mustafa Parıldar
Hangi HCC’de CVKN Yapılmalıdır? (Nüksü Öngörüp Donörü Koruyabilir Miyim?) : Volkan İnce
16.30-16.45 Kahve Arası
16.45-18.15 Karaciğer Nakli Oturumu
Oturum Başkanları : İbrahim Astarcıoğlu , Cemalettin Aydın
Marjinal Kadavra Donörlerde Organ Perfüzyon Sistemleri - Türkiye’de Ne Kadar İleri Gidebiliriz? : Bülent Aydınlı
Karaciğer Metastazlarında Nakil : K. Yalçın Polat
HBV'e Bağlı Karaciğer Sirozu Nedeniyle Karaciğer Nakli Yapılan Olgularda Postoperatif HBV Proflaksisi TKAD Rehberi : Zeki Karasu
COVID-19 Pandemisinde Karaciğer Nakli - Neler Değişti? : Murat Kılıç
08.30-09.30 Sözel Bildiri Oturumu
  S-093 - Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi - Cansu Çoban, İlknur Çalışkan
  S-097 - Çam ve Sakura Hastanesi’ne Acil Karaciğer Nakli için Sevk Edilmek İstenen Hastaların, Gerekçe Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi - Dilay Güngör
  S-100 - Acil Karaciğer Nakli Açısından Değerlendirilmek için Yatırılan Hastaların Yakınlarının Ölüden Organ Bağışına Yaklaşımları - Tuğba Telli, Dilay Güngör, İkra Duman, Feyza Gökdemir, Ayşe İlke Gözün, Kübra Kökçen, Esma Sevim, Aslı Şengül, Tuğçe Türe, Özge Yazarel
  S-102 - Karaciğer Transplantasyonunda Hemşirenin Rolü ve Beslenmenin Önemi - Esma Sevim, Merve Sevim
  S-115 - COVİD 19 Pandemisinde Pankreatit geçiren hasta da Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu - Birgül Ödül Özkaya, Elif Hamarat, Rabia Sever, Mehmet Karabulut
  S-116 - Karaciğer Metastazektomi Yapılan Hastada ERAS Protokolü Uygulanması - Birgül Ödül Özkaya, Elif Hamarat
09.30-10.00 Konferans 3
Oturum Başkanı : Ayfer Özbaş
Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hastasında Diyabet Yönetimi : Ümmü Yıldız Fındık
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-12.00 Panel 5
Covid-19 Pandemisi - Bakımı Optimize Etme
Oturum Başkanları : Filiz Öğce Aktaş, Aysel Gürkan
Ameliyat Öncesi Dönemde COVID-19 ile İlgili Hazırlıklar : Seher Ünver
Ameliyathanede COVID -19 ile İlgili Önlemler : Yazile Sayın
Ameliyat Sonrası Bakımda COVID -19 ile İlgili Girişimler : Serpil Yüksel
COVID-19 Pandemisi Sırasında Hepato Pankreato Bilier Kanserlerinin Yönetimi : Beste Tekin
12.00-.13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 Panel 6
Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Ameliyatlarında Hasta Güvenliği
Oturum Başkanları : Neriman Akyolcu, Meryem Yavuz van Giersbergen
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önleme : Ezgi Seyhan Ak
Basınç Yaralanmalarını Önleme : Arzu Aslan Başlı
Hipotermi ve Komplikasyonlarını Önleme : İkbal Çavdar
14.10-15.10 Panel 7
Olgular ile Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Bakım
Oturum Başkanları : Serpil Yüksel, Gülay Altun Uğraş
Karaciğer Tümörü : Rabia Acar
Pankreas Tümörü : Tuğba Aygün
Safra Yolları Tümörü : Derya Kılıç
15.10-15.20 Kahve Arası
15.20-16.30 Panel 8
Vakalarla Tartışalım / Deneyimlerimizi Paylaşalım
Oturum Başkanları : İlgin Özden, Hafize Akay
Safra Yollarına Yönelik Girişimsel Radyolojik İşlemlerden Sonra Hemşirelik Bakımı : Tuğba Telli
Damarlara Yönelik Girişimsel Radyolojik İşlemlerden Sonra Hemşirelik Bakımı : Mehtap Alişan Süle
Karbapenem Dirençli Bakterilerle Kolonize/ Enfekte Hastalarda Hemşirelik Bakımının Zorlukları : Zühal Yetiş Demir
Hasta Transferinde (Yoğun Bakımdan Servise ve Servisten Yoğun Bakıma) Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri : Şeyma Karakaya
07.30-08.30 Sözlü Bildiri Salonu - 1
  S-005 - Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Hastalarda 3 ve 4 Trokarlı Laparoskopik Kolesistektominin Etkinliğinin Karşılaştırılması - Elbrus Zarbaliyev
  S-009 - Ekstra Hepatik Safra Yollarının Anatomik Özellikleri ve Varyasyonlarının Akut Kolesistit Mekanizması Üzerine Etkisi: Yüksek Volümlü Bir Merkezin Ön Çalışma Bulguları - Emre Bozdağ, Adem Özcan, Süleyman Sönmez, Serhan Yılmaz, Cenk Özkan, Erkan Somuncu, Harun Çok, Mehmet Abdussamet Bozkurt
  S-019 - Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomi: Tek Merkez Deneyimi - Arif Atay, Feyyaz Güngör, Sercan Candan, Hilmi Güngör, Emine Özlem Gür, Osman Nuri Dilek
  S-033 - Erişkinde Biliyer Kistler – Cerrahpaşa Deneyimi - Ali Vedat Durgun, Salih Pekmezci, Sefa Ergün, Mehmet Velidedeoğlu, Osman Şimşek, Başar Can Turgut
  S-034 - Akut Kolesistitli Olgularda Zor Kolesistektomiyi Belirlemede Tokyo Sınıflamasının Rolü - İsmail Sert, Emran Kuzey Avcı, Semra Demirli Atıcı, Cem Karaali, Mustafa Emiroğlu
  S-049 - Laparoskopik Transsistik Koledok Eksplorasyonu ile Laser Litotripsi Uyguladığımız Olgular ve Sonuçları - Emin Köse, Nadi Nazım Öztürk
  S-050 - Laparoskopik Kolesistektomi Esnasında Uygulanan Llaparoskopik Yardımlı ve Ultrason Yardımlı Transversus Abdominis Plan Bloğun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Nilay Tuğba Uzunay, Tarkan Mingir, Dursun Özgür Karakaş, Nadi Nazim Öztürk, Emin Köse
12.30-13.30 Sözlü Bildiri Salonu - 1
  S-014 - Covid-19 Pandemisinin Akut Kolesistit Yönetimine Olan Etkisi - Serhan Yılmaz, Hakan Bölükbasi, Adem Özcan, Mehmet Abdussamet Bozkurt
  S-015 - Prognostik Nutrisyonel İndeksin Hepatikojejunostomide Kısa Dönem Postoperatif Sonuçlara Etkisi - Ayberk Dursun, Emran Kuzey Avcı, Cem Karaali, Mustafa Emiroğlu, İsmail Sert
  S-016 - Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Oluşan Luschka Kanalı Kaçağı Yönetimi: Konservatif tedavi mi? Roux-Y Hepatikojejunostomi mi? - Sami Açar
  S-036 - Majör Safra Yolu Yaralanmalarında Primer ve Sekonder Rekonstrüksiyonun Uzun Dönem Karşılaştırmalı Sonuçları: 290 Hastanın Analizi - Yaman Tekant, Kürşat Rahmi Serin, Abdil Cem İbiş, Feza Ekiz, İlgin Özden  
  S-043 - ERCP Sonrası Kolesistektomi İle Standart Elektif Kolesistektomi Operasyonlarının Karşılaştırılması - Yasir Musa Kesgin, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Nigar Gasımova, Sezer Bulut, Ali Kocataş, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
  S-056 - Laparoskopik Kolesistektomide Strasberg Tip E2 Safra Yolu Yaralanmasına Eşlik Eden Sağ Hepatik Arter Yaralanmasında Tedavi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu - Latif Yılmaz, Nurullah Bilen, Alper Aytekin, Aziz Bulut, Sacid Çoban, Fahrettin Yıldız
  S-064 - Strasberg Tip E Safra Yolu Yaralanmaları Yönetimi: Retrospektı̇f Beş Yıllık Vaka Serisi - Mert Özdemir, Hamit Ahmet Kabuli, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
07.30-08.30 Sözlü Bildiri Salonu - 2
  S-003 - Akut Kolesistit Tanı ve Evrelendirmesinde Nesfatin-1’in Prognostik Etkisi - Oğuzhan Tekin, Mert Mahsuni Sevinç, Özhan Albayrak, Oğuzkağan Batıkan, Ufuk Oğuz İdiz
  S-007 - Serum ve İdrar Neopterin Düzeylerinin Akut KolesistitŞiddetinin Belirlenmesi Üzerindeki Rolü- Mesut Yavaş, Mustafa Şare, Ramazan Kozan, Cemalettin Aybay
  S-010 - 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Kolelitiazis Nedeniyle Kolesistektomi Uygulanan Olgularda Morbiditeyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tek Cerrah Deneyimi - Tolga Kalaycı
  S-013 - Ksantogranülomatöz Kolesistitte Laparoskopik Cerrahi Güvenle Uygulanabilir mi? - Semra Demirli Atici, Ufuk Uylas, Korhan Tuncer, Durmus Ali Cetin, Cem Tugmen, Erdinc Kamer
  S-018 - Safra Taşı Olan Hastaların Teşhisten Ameliyata Kadar Süredeki Durumlarının Değerlendirilmesi Alaattin Öztürk
  S-023 - Cevaplanması Zor Bir Soru: T Tüpün Erken Çekilmesi Bir Sorun Teşkil Eder mi? - Tolga KALAYCI, Mustafa YENİ
  S-024 - Situs İnversus Vakasında Laparoskopik Kolesistektomi:İki Farklı Olgu - İdris Kurtuluş
12.30-13.30 Sözlü Bildiri Salonu - 2
  S-052 - İnflamatuar İndekslerin Akut Kolesistit Şiddetinin Öngörüsüne Etkileri - Dursun Özgür Karakaş, Ali Murat Pussane, Nadi Nazım Öztürk, Hasan Tok, Mehmet Emin Gürbüz, Selahattin Karaca, Ayhan Özsoy
  S-061 - Koledokolitiazisli Çocuk Hastaların Yönetimi - Melih Akın, Hasan Bektaş, Berkan Ünal, Süleyman Çelebi, Burcu Arı, Mehmet Yazıcı, Birgül Karaaslan
  S-065 - Biliyer Trakt İntraduktal Papiller Musinöz Neoplazi( İpmn-B): Olgu Sunumu - Yılmaz Özdemir, Murat Kartal
  S-068 - Groove Pankreatit Nedeni ile Opere Ettiğimiz 3 Olgunun Analizi - Erol Pişkin, Erdal Birol Bostancı
  S-069 - Solid Psödopapiller Neoplazm: Tek Merkez Deneyimi - Kerem Özgü, Alp Togan Ki̇raç, Acar Tüzüner
  S-070- Pankreatikoduodenektomi Sonrası Tanı Alan Kitle Benzeri Fokal Pankreatitlerin Retrospektif Analizi - Alp Togan Kıraç, Kerem Özgü, Acar Tüzüner
07.30-09.00 Sözel Bildiri Oturumu
  S-011 - Portal Hipertansiyonun Cerrahi Tedavisi. 79 Olgunun İncelenmesiDeğerlendirilmesi - Aydın Dalgıç, M Hakan Sözen, Sinan Sarı, Ödül Eğritaş Gürkan, Ramazan Kozan, Erhan T Ilgıt, Koray Kılıç, Gonca Erbaş, Tarkan Karakan, Nergiz Ekmen, Buket Dalgıç
  S-035 - Nakil Merkezimizde Karaciğer Nakli Öncesi Alıcıların Covid-19 Yönünden DeğerlendirilmeleriDeğerlendirilmesi - Sefa Özyazıcı
  S-037 - Yeni Kurulan Yeni İşleyişle Yönetilen Organ Nakil ve Hepatopankreatobilier Cerrahi Yoğun Bakım Deneyimimiz - Mustafa Çolak, İlhan Ocak
  S-046 - Gastrik Cerrahi Geçiren Hastalarda ERCP Başarısını Etkileyen Faktörler - Mehmet Emin Gürbüz, Dursun Özgür Karakaş
  S-047 - Karaciğer Donörlerin de Safra Yolları Görüntülenirken İyonize ve Non-iyonize Opak Maddenin Karşılaştırılması - Cüneyt Kayaalp, Sevgi Yılmaz
  S-054 - Hepatik Alveolar Ekinokoklarda Karaciğer Nakli: Erzurum Deneyimi - Gürkan Öztürk, Ercan Korkut, Nurhak Aksungur, Necip Altundaş, Salih Kara, Nazım Doğan, Fatih Alper, Ömer Yılmaz, Hakan Dursun, Bülent Albayrak, Elif Demirci
  S-062 - Kadaverik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Portal Ven Trombozu; Olgu Serisi - Kağan Karabulut, Mehmet Can Aydın
  S-066 - Pandemi Süresince Ege Üniversitesinde Karaciğer Nakli Deneyimimiz - Veysel Umman, Tufan Gümüş
09.00-10.30 Seçilmiş Bildiri Oturumu
Gürkan Öztürk, Muharrem Battal
  S-004 - Budd-chiari sendromunda regeneratif nodülleri saptamada bilgisayarlı tomografinin sensitivite,spesifite ve pozitif prediktif değeri ve hepatosellüler kanser ile ilişkisi - Umut Tüysüz, İmam Bakır Batı
  S-006 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde HLA Tayininin Rolü - Leman Damla Ercan, Özlem Durmaz, Sabahattin Kaymakoğlu, Zerrin Önal, Nesimi Büyükbabani, Mine Güllüoğlu, Aydın Alper, Cem İbiş, Serdar Cantez, Hacer Ayşen Yavru, Fatma Savran Oğuz, İlgin Özden
  S-022 - HCC Yönetiminde Likit Biyopsi Ve Çoklu Gen Paneli Kullanımının Önemi: Klinik Deneyim - Ahmet Gökhan Sarıtaş, Murat Aba, Atıl Bişgin, Hüseyin Tuğsan Ballı, Abdullah Ülkü, Atılgan Tolga Akçam
  S-063 - AFP düzeyi normal hepatoselüler kanserlerde sirküle ncrna’ların tedavide karar verme rollerinin Araştırılması - Fuat Aksoy, Halit Ziya Dündar, Seçil Aksoy, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Berrin Tunca, Murat Kıyıcı, Ekrem Kaya
  S-074 - Orta ve ağır şiddetli pankreatit ile takip edilen hastalarda C-reaktif protein kılavuzluğunda başlanan karbapenem tedavisinin, klinik etkinliğinin değerlendirilmesi - Kamer Çorba Küçük, Hamit Ahmet Kabuli, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
  S-079 - Pankreatikoduodenektomi ile Posterior Hepatik Arter Lenf Nodu (8p) Diseksiyonu Tekniği ve Kısa Dönem Sonuçları - Yiğit Mehmet Özgün, Erdal Birol Bostancı
  S-109 - Pankreatik fistül tanısında dren amilaz değerlendirilmesi tek başına yeterli mi? (Yeni değerlendirme yöntemi) - Ahmet Cihangir Emral, Gökay Çetinkaya, Kürşat Dikmen, Mustafa Kerem
  S-110 - İleri evre pankreas kanseri hastalarının primer tümör dokularından in-vitro tümör modellemelerinin oluşturulması ve hastalığın tedavisinde kullanılabilirliklerinin gösterilmesi - Fuat Aksoy, Seçil Ak Aksoy, Halit Ziya Dündar, Berrin Tunca, Ekrem Kaya
10.30-11.00 Konferans 5
Oturum Başkanı : Bülent Aydınlı , Fatih Kacıroğlu
  Dünyadaki Canlı Karaciğer Verici Ölümlerinden ve Near-Miss'lerden Çıkarılacak Dersler : İlgin Özden
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.45 Pankreasın Kistik Tümörleri Olgu Oturumu
Oturum Başkanları : Birol Bostancı , Kıvanç Derya Peker
  Tartışmacılar
Erol Aksoy
Cem İbiş
Mine Güllüoğlu
Mert Erkan
Kıvanç Derya Peker
Bülent Ödemiş
Mehmet Ertürk
12.45-13.15

Akılcı İlaç Sunumu
Muharrem Battal

13:00-13.15 Kapanış
07.30-09.00 Sözel Bildiri Oturumu
  S-078 - Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Korkulan Komplikasyon: Kistobilier Fistül - Sami Açar
  S-084 - Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Branşlaşma Sonrası Uygulanan Whipple Prosedürlerinin Yıllar İçindeki Değişiminin Değerlendirilmesi - Mehmet Gökçeimam, Nuri Emrah Göret
  S-085 - Pankreatikoduodenektomi Sonrası Klinik Anlamlı Pankreas fistülleri için Prediktif Risk Faktörleri Nelerdir? 248 Hastanın Analizi - Feyyaz Güngör, Arif Atay, Nihan Acar, Halis Bağ, Emine Özlem Gür, Osman Nuri Dilek
  S-089 - Kolorektal Kanserlerin Karacaiğer Metastazlarında Tek Merkez Radyofrekans Ablasyon Deneyimimiz - Ümmihan Topal, Hakan Yırgın
  S-099 - Hiperbilirubineminin Eşlik Ettiği Akut Bilier Pankreatit Olgularında Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatikografi ile Yaklaşım Algoritması - Merve Karlı, Ni̇lsu Damla Onur, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hami̇t Ahmet Kabuli̇, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
  S-101 - Kolorektal Kanserin Karaciğer Metastazlarında Hastalıklı ve Hastalıksız Sağ Kalım Analizi ve Bunlara Etki Eden Faktörler - Muhammed Tahir Akça, Metin Tilki, Mehmet Ali Uzun, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Selvinaz Özkara, Ender Dulundu
  S-105 - Hepatik Alveolar Kist: Cerrahi Tecrübemiz - Necip Altundaş, Nurhak Aksungur, Salih Kara, Ercan Korkut, Ferdi Cambaztepe, Metin Yıldız, Gürkan Öztürk
  S-106 - Karaciğer Kist Hidatiğinde Occult Kistobiliyer Bağlantının Preoperatif Prediktörleri ve Postoperatif Safra Fistülü için Risk Faktörleri - Özgür Çavdaroğlu, Tarkan Ünek, Özkan Alataş, Tufan Egeli, Aytaç Gülcü, Asım Leblebici, Mücahit Özbilgin, Cihan Ağalar
  S-107 - Olgu Sunumu: Median Arkuat Ligaman Kompresyonu Nedeniyle Çölyak Kök Stenozu İçin Arter Rekonstrüksiyonu ile Birlikte Pankreas Başı Kanseri İçin pankreatikoduodenektomi - Recep Bircan, Osman Bandırmalı, Mehmet Can Aydın, Kağan Karabulut, Oğuzhan Özşay
09.00-10.30 Seçilmiş Bildiri Oturumu
Gürkan Öztürk, Muharrem Battal
  S-004 - Budd-chiari sendromunda regeneratif nodülleri saptamada bilgisayarlı tomografinin sensitivite,spesifite ve pozitif prediktif değeri ve hepatosellüler kanser ile ilişkisi - Umut Tüysüz, İmam Bakır Batı
  S-006 - Canlı Vericili Karaciğer Naklinde HLA Tayininin Rolü - Leman Damla Ercan, Özlem Durmaz, Sabahattin Kaymakoğlu, Zerrin Önal, Nesimi Büyükbabani, Mine Güllüoğlu, Aydın Alper, Cem İbiş, Serdar Cantez, Hacer Ayşen Yavru, Fatma Savran Oğuz, İlgin Özden
  S-022 - HCC Yönetiminde Likit Biyopsi Ve Çoklu Gen Paneli Kullanımının Önemi: Klinik Deneyim - Ahmet Gökhan Sarıtaş, Murat Aba, Atıl Bişgin, Hüseyin Tuğsan Ballı, Abdullah Ülkü, Atılgan Tolga Akçam
  S-063 - AFP düzeyi normal hepatoselüler kanserlerde sirküle ncrna’ların tedavide karar verme rollerinin Araştırılması - Fuat Aksoy, Halit Ziya Dündar, Seçil Aksoy, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Berrin Tunca, Murat Kıyıcı, Ekrem Kaya
  S-074 - Orta ve ağır şiddetli pankreatit ile takip edilen hastalarda C-reaktif protein kılavuzluğunda başlanan karbapenem tedavisinin, klinik etkinliğinin değerlendirilmesi - Kamer Çorba Küçük, Hamit Ahmet Kabuli, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
  S-079 - Pankreatikoduodenektomi ile Posterior Hepatik Arter Lenf Nodu (8p) Diseksiyonu Tekniği ve Kısa Dönem Sonuçları - Yiğit Mehmet Özgün, Erdal Birol Bostancı
  S-109 - Pankreatik fistül tanısında dren amilaz değerlendirilmesi tek başına yeterli mi? (Yeni değerlendirme yöntemi) - Ahmet Cihangir Emral, Gökay Çetinkaya, Kürşat Dikmen, Mustafa Kerem
  S-110 - İleri evre pankreas kanseri hastalarının primer tümör dokularından in-vitro tümör modellemelerinin oluşturulması ve hastalığın tedavisinde kullanılabilirliklerinin gösterilmesi - Fuat Aksoy, Seçil Ak Aksoy, Halit Ziya Dündar, Berrin Tunca, Ekrem Kaya
10.30-11.00 Konferans 6
Oturum Başkanı : Mehmet Fatih Can
  Minimal İnvaziv Karaciğer Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi : M. Abu Hilal
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.45 Karaciğer Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi
Oturum Başkanları : Ender Dulundu, Ekrem Kaya
  Cerrahi Komplikasyonlar ve Çözümleri : Ömer Vedat Ünalp
  Girişimsel İşlemler : Ramazan Kutlu
  Yoğun Bakım Destek Tedavileri : İlhan Ocak
12.25-12.45 Uydu Sempozyumu : İntraoperatif Kanamalarda Lokal Hemostatik Ajanlar - Gerçek mi- Efsane mi
Güralp Ceyhan

12.45- 13.15 Kapanış
07.30-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu
  S-086 - CA 19-9 Pankreas Kanserinde Vasküler İnvazyonu Tahmin Edebilir Mi? - Furkan Karahan, Çağlar Ayaroğlu, Arif Atay, Osman Nuri Dilek
  S-088 - Periampuller Tümörlerde Preopertif Biliyer Drenajın Erken Dönem Sonuçlara Etkisi - Pınar Taşar, Murat Şen, Burak Bakar, Deniz Sıgırlı, Sadık Ayhan Kılıcturgay
  S-090 - Pankreas Duktal Adenokarsinom Nedeni ile Pankreatikoduodenektomi Yapılan Sastaların En Büyük Metastatik Lenf Nodu Çapının Prognoz ile İlişkisi - Emre Bozkurt, Tutku Tüfekçi, Çağrı Bilgiç, Emre Özoran, İbrahim Halil Özata, Mesut Kaya, Gürkan Tellioğlu, Orhan Bilge
  S-092 - Yaşlılarda Gerçekleştirilen Pankreas Cerrahisinin Genç Yaş Grupları ile Karşılaştırmalı Sonuçları - Emre Bozkurt, Emre Özoran, İbrahim Halil Özata, Çağrı Bilgiç, Mesut Kaya, Tutku Tüfekçi, Gürkan Tellioğlu, Orhan Bilge
  S-094 - IPMN ve Pankreas Adenokarsinomu İlişkisinin Preop Değerlendirilmesi ve Postop Prognozlarının Karşılaştırılması - Alp Togan Kıraç, Elvan Onur Kırımker, Mehmet Ali Koç, Kerem Özgü, Acar Tüzüner
  S-095 - ACTH Salgılayan Nadir Bir Pankreas Nöroendokrin Karsinomu Vakası - Havva Sezer
  S-096 - Preoperatif hipoalbümineminin, Pankreatikoduodenektomi (PD) Sonrası Postoperatif Komplikasyonlara Olan Etkisinin Değerlendirilmesi - Onur Elvan Kırımker, Kerem Özgü, Alp Togan Kıraç, Mehmet Ali Koç, Mehmet Emre Yılmaz, Acar Tüzüner
  S-098 - Ivor Lewis Özofajektomi Öyküsü Olan Hastada Pilor Koruyucu Whipple Prosedürü - Olgu Sunumu - Ayşegül Bahar Özocak, Ömer Günal, Khayal Aslanov, Doğuş Can Ekdal, Ender Dulundu
  S-103 - Pankreatikoduodenektomi Sonrası Yapılan Uç Yan Pankretikojejenostomilerde Stent Uygulaması Pankreatik Fistül Oranına Etkili Mi? - Ali Emre Atıcı, Ayşegül Bahar Özocak, Tevfik Kıvılcım Uprak, Mümin Coşkun, Şevket Cumhur Yeğen
07.30-09.00 Sözlü Bildiri Salonu - 1
  S-072 - Kliniğimizde Opere Edilen Karaciğer Kist Hidatik Hastalarında Postoperatif Komplikasyonları - Fırat Erkmen, Mehmet Yılmaz, Hüseyin Yönder, Faik Tatlı, Abdullah Özgönül, Emre Karaca, Ali Uzunköy
  S-073 - Teknik Bakış Açısıyla Robot Yardımlı Laparoskopik Pankreas Cerrahisi - Murat Gönenç, İnci Şahin, Afag Agayeva, Volkan Özben, İsmail Ahmet Bilgin, Erman Aytaç, Bilgi Baca, İsmail Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu
  S-076 - Pankreasa İnvaze Mide Kanserlerinde Eş Zamanlı Pankreatikoduodenektomi + Gtrektomi Sonuçlarımız - Murat Kalın, Özgül Düzgün, Ömer Faruk Özkan
  S-077 - “Pankreatik Fistül” Distal Pankreatektomi Sonrası Mortalitenin Önemli Bir Faktörü - Pınar Taşar, Farid Mohammad Hamad, Deniz Sıgırlı, Sadık Ayhan Kılıcturgay
  S-080 - Santral Pankreatektomi Ve Pankreatikogastrostomi - Pankreas Boyun Ve Proksimal Gövde Neoplazilerinde Organ Koruyucu Yaklaşım: Vaka Sunumu Ve Literatür Özeti - Mehmet Sinan Çarkman, Orhan Orhan
  S-081 - Distal Duodenum Tümörlerinde Pankreas Koruyucu Segmenter Duodenum Rezeksiyonu - Fatih Büyüker, Hakan Baysal, Mehmet Sait Özsoy, Özgür Ekinci, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
  S-082 - Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Deneyimlerimiz - Çağrı Akçay, Feyyaz Güngör, Çağlar Ayaroğlu, Arif Atay, Hilmi Güngör, Osman Nuri Dilek
  S-083 - Periampuller Bölge Malignitelerinde Pankreatikoduodenektomi Sonrası Sağ Kalım Sürelerinin Değerlendirilmesi, Tek Merkez Deneyimi - Alp Togan Kıraç, Elvan Onur Kırımker, Kerem Özgü, Acar Tüzüner
07.30-09.00 Sözlü Bildiri Salonu - 2
  S-104 - Pankreatikoduodenektomi Sonrası Heidelberg ve Blumgart pankreatikojejenostomi Anastomoz Tekniklerinin Karşılaştırılması: Yüksek Volümlü Referans Merkezi Sonuçları - Ali Emre Atıcı, Ayşegül Bahar Özocak, Tevfik Kıvılcım Uprak, Mümin Coşkun, Şevket Cumhur Yeğen
  S-108 - Distal Pankreatektomi Sonrası Pankreas Güdüğünün Kapatılmasında Farklı Yöntemlerin Fistül Gelişimine Etkisi - Özgür Çavdaroğlu, Tarkan Ünek, Tufan Egeli, Mücahit Özbilgin, Cihan Ağalar, Hülya Ellidokuz, Anıl Aysal Ağalar, Mücahit Ünal, İbrahim Astarcıoğlu
  S-111 - Akut Pankreatitli Hastalarımızın Değerlendirilmesi - Türkmen Bahadır Arikan, Merve Hamurcu, Erdoğan Sözüer, Ahu Cephe, Abdullah Öz, Hızır Akyıldız
  S-112 - Periampüller Tümörlerde Uygulanan Drenaj Stentlerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi - Yılmaz Özdemir, Mesud Fakirullahoğlu, Rıfat Peksöz, Ayetullah Temiz, Salih Kara, Cemil Binarbaşı
  S-113 - Pankreatikoduodenektomi Deneyimimiz, 35 Hastalık Kesitsel Çalışma Ön Verilerimiz - Sefa Özyazıcı, Ahmet Barış Dirim
  S-114 - Akut Pankreatit Sonrası Gelişen Pankreas Psödokistlerinde Minimal İnvaziv Yaklaşım Seçeneği - Enes Şahin, Turgay Şimşek, Sertaç Ata Güler, Nuh Zafer Cantürk, Nihat Zafer Utkan
  S-117 - Rekurrens Akut Pankreatit’e Yol Açan İzole Pankreas Kist Hidatik Olgusunun Pankreatik Stent Uygulaması İle Tedavisi: Literatürde İlk Olgu - Yılmaz Özdemir, Bülent Albayrak, Rıfat Peksöz, Cemil Binarbaşı
  S-118 - Akut Pankreatitlerde Mortalite ve Morbidite Belirlenmesinde Flow Sitometri Kullanılabilir mi? - Oğuzkağan Batıkan, Mert Mahsuni Sevinç, Oğuzhan Tekin, Derya Sönmez, Selim Doğan, Murat Keğin