Kayıt Konaklama Bilimsel Program Bildiri Gönderimi
KURULLAR

Kongre Başkanı
Gürkan Öztürk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Kongre Sekreteri
Muharrem Battal
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
İlgin Özden

Başkan Yardımcısı
Gürkan Öztürk

Genel Sekreter
Abdil Cem İbiş

Muhasip
Muharrem Battal

Üye
Ender Dulundu

Üye
Acar Tüzüner

Üye
Ömer Vedat Ünalp

Kongre Bilimsel Kurulu
Ahmet Balık
Ahmet Çoker
Birol Bostancı
Bülent Aydınlı
Cemalettin Aydın
Ekrem Kaya
Zeki Karasu
Funda Yılmaz Barbet
Onur Güral Ceylan
Hande Turna
Kaan Karayalçın
Mert Erkan
Okan Akhan
Orkan Ergün
Özgür Bostancı
Yasemin Sanlı
Kaya Sarıbeyoğlu